Avukat Arabulucu Enver Alper MUTLUER

1982 yılında, 1.Levent-İstanbul’da doğan Av. Enver Alper MUTLUER, Ata Koleji’nden mezun olmuştur. 2001-2005 yılları arasında, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde eğitim görmüştür.

Fakülteyi bitirdikten sonra, “Ticari Davalar, Delilleri ve Ticaret Mahkemelerinin İş Sahası” konulu tezini başarıyla sunarak avukatlık stajını tamamlamıştır.

Avukat Enver Alper Mutluer asteğmen olarak, Ankara Jandarma Genel Komutanlığı, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Dairede (KOM. D.) görev yapmıştır.

Öğrencilik döneminde çalışma hayatına başlayan Av.Enver Alper Mutluer, 2007 yılında İstanbul Barosu’na kayıtlı olarak, avukatlık mesleğini icra etmeye başlamıştır.

Avukat Enver Alper Mutluer 2011 yılında, MUTLUER HUKUK BÜROSU’nu kurmuştur.

2011 yılında Mutluer Hukuk Bürosu’nu kurduktan sonra Ticaret Hukukunda, İş Hukukunda, Tüketici Hukukunda uzman arabuluculuk yapmaktadır.

Mutluer Hukuk Bürosu Avukat Arabulucu Enver Alper Mutluer’in yönetiminde, hukukun çeşitli dallarında hukukî sorunlarına etkili çözümler arayan ve sağlam bir danışmanlığa ihtiyaç duyan müvekkillerine Avukatlık, Arabuluculuk ve Hukuki Danışmanlık hizmeti vermektedir.

Prensiplerimiz

Müvekkillerimizin ticari sırları bizim için en üst düzey önem taşımaktadır.

Davranışlarımızda ve müvekkillerimizle iş ilişkisi kurarken Avukatlık Meslek İlkeleri’ne, Türkiye Barolar Birliği’nce hazırlanan Reklam Yasağı Yönetmeliği’ne ve Avrupa Birliği Avukatlık Meslek Kurallarına uygun olarak hareket etmek ana prensibimizdir.

Gizlilik; müvekkilin MUTLUER Hukuk Bürosu’na sağladığı ve kamuya açık olmayan her türlü bilgi uygulanabilir kurallar ve profesyonel gizlilik ve sorumluluk esaslarına uygun olarak gizli tutulacaktır. Avukat-müvekkil ilişkisi çerçevesinde edinilen ve müvekkilin işleri ile ilgili her türlü bilgiyi sıkı bir şekilde gizli tutmakla yükümlüyüz. Hukuk kuralları ve Kanunlar ile zorunlu kılınmadıkça veya müvekkillerimiz tarafından açıkça yetkilendirilmedikçe edinilen bilgiler asla ifşa edilmeyecektir.

“Bir hukuk ve iş adamı gibi düşünmek, müvekkil için, çalışanları ile birlikte hedefe ulaşmak…” İşte bu anlayış, Mutluer Hukuk Bürosu’nun felsefesinin temelini oluşturuyor. Başarı, bugünden yarını anlamak ve yarına hazırlık yapmakla başlar.

Mutluer Hukuk Bürosu olarak müvekkillerimizin sorunlarını ve bu sorunlarına çözüm beklediklerini biliyoruz. Buna göre müvekkillerimizin sorunlarını çözüyoruz.

Misyonumuz: Biz Hukuki sorunların ortaya çıkmasının önlenmesi için danışmanlık, mevcut hukuki sorunların çözümünün sağlanması için avukatlık ve arabuluculuk hizmeti vermekteyiz.

Vizyonumuz: Danışmanlık, Arabuluculuk ve Avukatlık hizmetimizi müvekkillerimizin hak ve alacaklarını en kısa sürede, en az maliyetli ve olaya en uygun çözümleri uygulamak gibi vazgeçilmez ilkelerimizle vermek ve mesleğin diğer temel ilkelerine bağlı olarak yapacak hukukçular yetiştirmektir.

Tarafsızlık: Faaliyetlerimiz yerine getirirken bağımsız karar almanın kurumsal varlığımızın önkoşulu olduğu bilinciyle davranmaktayız. Bu çerçevede, gerçekleştirdiğimiz her türlü iş ve işlemlerde dil, ırk, cinsiyet, siyasi düşünce, din ve mezhep ayrımı gözetmeden eşit mesafede kalarak tarafların haklarına en uygun adil işlemin yapılmasını sağlamak birinci önceliğimizdir.

Güvenirlilik: Hizmet verilen tüm kurum ve kuruluşlar, bunların çalışanları ve ilişkide bulunduğu kişi veya kuruluşlara ait bilgi, belge ve diğer ticari sırların korunmasını, gizliliğini ve hiçbir şekilde üçüncü kişiler ile paylaşmamayı temel ilke olarak benimsiyoruz.

Müvekkil memnuniyeti: Müvekkillerimizin gereksinimlerini, beklentilerini doğru anlamak,  işlerinde herhangi bir yasal sorunla karşılaşmamaları için gerekli tedbirleri almalarını ve başarıya giden yolda onlara katkı sağlamak; güvenli ve kaliteli hukuki hizmetin gereğidir. Hizmeti iyi verdiğimizin ölçüsünün, sağladığımız müvekkil memnuniyeti olduğunun bilincindeyiz.

Ciddiyet ve saygı: Ciddiyet ve karşılıklı saygı, birbirimizle ve üçüncü taraflarla olan iş ilişkilerimizin temelini oluşturmaktadır.

Müvekkile karşı saydamlık: Müvekkillerimiz ile ilgili tüm bilgi, belge ve riskleri onlarla paylaşmak ve onlar için üreteceğimiz çözümleri onların anlamasını sağlamak işimizin bir parçasıdır.

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile ne hakime hele ne iktidara talibiz. Bizim aşağımızda kişilerin varlığı iddiasında değiliz.

Fakat hiçbir hiyerarşik üst de tanımıyoruz. En kıdemsizin, en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur.

Avukatlar esir kullanmadılar fakat efendileri de olmadı.

-MOLIERAC-

Tüm hakları saklıdır. 2020 Mutluer Hukuk Bürosu